Mastodon Mastodon in English
Odpiralni čas: četrtek in petek 16:00-20:00, sobota 10:00-16:00. Muzej je zaprt ob nedeljah in vseh praznikih.

Opominjamo na informacijsko dediščino že od 2004

V zadnjih desetletjih se je celotna družba temeljito spremenila, predvsem dokončno informatizirala. Popolnoma vsi deli družbe – posamezniki, državljani, podjetja, organizacije – so v neprestanem stiku s tehnologijo, ki nam lajša življenje in delo. Penetracija IKT v družbo je danes popolna, zato verjamemo da potrebujemo tudi muzejsko institucijo, ki bo te družbene spremembe dokumentirala, reflektirala in skrbela za celosten javni diskurz o novih tehnologijah.

Preko zbirke, ki danes obsega že več kot 6500 primerkov strojne in programske opreme, knjig, revij in povezanih predmetov iz zgodovine razvoja računalništva pri nas ter v tujini ter s pomočjo povezanih programov želimo širši javnosti omogočiti razumevanje visoke informatiziranosti družbe, v kateri živimo. Obenem pa želimo posameznike spodbuditi, da postanejo njeni angažirani, zavedni in zavestni so-ustvarjalci.

Naše prednosti vidimo v panožnih in med-generacijskih sinergijah, združevanju tehnične preteklosti, sedanjosti in pogleda v prihodnost in jasno izraženem posluhu za interaktivne vsebine. Kot cilj si zastavljamo predstavitev resnično multimedijske muzejske izkušnje ter sodobne participatorne muzejske prakse, v kateri obiskovalec postane aktiven, emancipiran sogovornik.

Nevladna organizacija v javnem interesu na področju informacijske družbe

Vse naše dejavnosti so namenjene podpiranju osnovnega poslanstva delovanja v javnem interesu. K sodelovanju tako vabimo partnerje, ki se zavedajo družbene odgovornosti in pomena zavestnega sprotnega orhanjanja spomina na preteklost iz kater se lahko učimo za prihodnost.

Računalniški muzej v medijih

Sodelovanje s slovenskimi mediji vidimo kot priložnost za sustvarjanje novih zanimivih vsebin. Zato smo veseli in ponosni, da tudi mediji v nas najdejo radodarnega vsebinskega sogovornika, ki jim pomgaja obogatiti program in osvetliti  določeno aktualno ali poučno temo. V sodelvanju z mediji v tujini pa radi osvetlimo izbrane dele slovenske zgodovine in njihov pomen za razvoj sodobne slovenske digitalne družbe in naprednega tehnološkega sektorja s kopico mladih tehnoloških ustvarjalcev.

Računalniški muzej je prostor za aktivno udejanjanje na področjih razumevanja in ohranjanja preteklosti z namenom izgradnje boljšega razumevanja prihodnosti. Pri nas poteka več razlinih prostovoljskih programov, preko katerih se posamezniki lahko priključijo določenim muzejskim projektom, kavaliteno preživljajo čas in pridobivajo nove veščine. 

Priložnosti za aktivno udeleževanje v Računalniškem muzeju

Postopek za sprejem donacij eksponatov

Naša zbirka vztrajno raste predvsem s pomočjo darežljivih posameznikov in organizacij, ki se zavedajo zgodovinske pomembnosti kosov, ki jih hranijo. V skladu z muzejsko zbiralno politiko si pridržujemo pravico, da določene donacije sprejmemo, določene odklonimo, vsekakor pa se toplo priporočamo, da si za lažji potek postopka ogledate navodila. Tako bo lahko tudi naša ekipa na prihod vaše donacije ustrezno pripravljena.