Mastodon Mastodon in English
Odpiralni čas: četrtek in petek 16:00-20:00, sobota 10:00-16:00. Muzej je zaprt ob nedeljah in vseh praznikih.

Zbirka

Zbirka Računalniškega muzeja obseka preko 6500 primerkov. Kot temelj za izgradnjo celostne zbirke Računalniškega muzeja nam je služilo izvornih 312 primerkov Kiberpipinega računalniškega muzeja. V zbirko Računalniškega muzeja sodijo predmeti in gradiva računalniške dediščine,

  1. ki so proizvod slovenskega znanja in slovenske ustvarjalnosti,
  2. ki so jih izdelali, zasnovali ali načrtovali Slovenci, ki so živeli in delovali v tujini,
  3. ki so bili izdelani v tujini, a so odločilno vplivali na življenje ali navade Slovencev,
  4. ki so pomembni iz zgodovinskega, etnološkega ali sociološkega stališča,
  5. ki pomenijo pomemno tehnološko izboljšavo v svetovnem merilu ali so po kakršnem koli drugem merilu edinstveni in jih je mogoče označiti kot svetovno tehniško dediščino.

Zbiralna politika Računalniškega muzeja

 1. Zbiramo predmete in gradiva s področja računalništva;
 2. Gradiva, ki jih zbiramo, so lahko v fizični obliki, zapisana v elektronski obliki na nosilcu ali shranjena le virtualno (na strežnikih …);
 3. Poseben poudarek dajemo zbiranju predmetov in gradiv, katerih avtor je slovenskega rodu, ki so bili v lasti pomembnih oseb iz slovenske zgodovine ali so prisostvovali pomembnim dogodkom iz slovenske zgodovine; ki prikazujejo zgodovino in področja uporabe računalnikov na področju Slovenije. Takšne predmete in gradiva smo dolžni hraniti zaradi simbolne vrednosti, ne glede na to ali so duplikat.
 4. V zbirko želimo vključiti čim več predmetov, ki prikazujejo zgodovino in način dela v podjetjih, ki so se na področju Slovenije ukvarjali z razvojem in izdelavo računalnikov;
 5. S svojo zbiralno politiko poskušamo oblikovati zaključene tematske zbirke, zato dajemo pri zbiranju poudarek predmetom, ki nam še manjkajo;
 6. Pri zbiranju dajemo prednost predmetom in gradivom, ki se jih da uporabljati, torej da so v dobrem stanju, delujoči ali z možnostjo usposobitve;
 7. Zbiramo predmete, ki predstavljajo zgodovino, inovacije in razvoj računalništva v svetu za potrebe ozaveščanja, izobraževanja in omogočanja neodvisnega raziskovanja;
 8. Zbiramo predmete tehnične dediščine / tehnične predmete, ki bodo pripomogli k celovitejši predstavitvi različnih možnosti uporabe računalnikov v javni in zasebni sferi;
 9. Zbiramo tudi druge predmete, ki prikazujejo duh časa (v katerem so slovenski ali tuji računalniki nastajali).