O muzeju

Spoštovani obiskovalci, veseli smo, da lahko najavimo odprtje muzeja, ki bo 18. junija!
Do takrat spremljajte naše dnevne objave na Facebooku, Twitterju in Instagramu!

V Ljubljani že 18. leto deluje projekt Računalniški muzej. Pripravili smo prek 50 dogodkov in razstav, mednarodnih gostovanj in skupnih projektov s kulturnimi institucijami v Sloveniji. Leta 2012 smo skupaj z muzejem novejše zgodovine postavili pregledno razstavo domačih računalnikov Goto 1982, ki si jo je ogledalo rekordnih 15.000 ljudi.

V zadnjem desetletju se je celotna družba temeljito spremenila, predvsem dokončno informatizirala. Popolnoma vsi deli družbe – posamezniki, državljani, podjetja, organizacije – so v neprestanem stiku s tehnologijo, ki nam lajša življenje in delo. Penetracija IKT v družbo je danes popolna, zato verjamemo da potrebujemo tudi muzejsko institucijo, ki bo te družbene spremembe dokumentirala, reflektirala in skrbela za celosten javni diskurz o novih tehnologijah.

Kot temelj za izgradnjo celostne zbirke nam služi 312 primerkov Kiberpipinega računalniškega muzeja, iz katere lahko izpeljemo nadgradnjo in razvoj drugih vej novih tehnologij: informacijsko-komunikacijska tehnologija, nanotehnologija, biotehnologija, robotika, umetna inteligenca… Obiskovalcem pa omogočimo vpogled v njihove preplete, povezovanja in razhajanja, kot tudi izkušnje, ki jih izven muzejskega okolja izjemno težko doživijo (potopitev v visokotehnološko multimedijsko inštalacijo obogatene resničnosti, igranje 30 let starih računalniških igric, gledanje 20 let starega svetovnega spleta, ali pa uživanje v računalniški umetnosti v njenih izvornih okoljih…).

Preko zbirke in s pomočjo povezanih programov želimo širši javnosti omogočiti razumevanje visoke informatiziranosti družbe v kateri živijo, ter posameznike spodbuditi, da postanejo njeni so-ustvarjalci.

Naše prednosti vidimo v panožnih sinergijah, združevanju tehnične preteklosti, sedanjosti in pogleda v prihodnost in jasno izraženem posluhu za interaktivne vsebine. Kot cilj si zastvaljamo predstavitev resnično multimedijske muzejske izkušnje ter sodobne participatorne muzejske prakse, v kateri obiskovalec postane aktiven, emancipiran sogovornik.

Naslednji koraki

Trenutno iščemo prostovoljsko pomoč in zbiramo zagonska sredstva za vzpostavitev stalne lokacije za muzejske aktivnosti v Ljubljani. V prostoru se bo poleg stalne zbirke in rednih začasnih razstav pričelo odvijati več ciklov dogodkov, ciljanih na različne interesne skupine: otroci, mladina, računalničarji, upokojenci.