Mastodon Mastodon in English
Odpiralni čas: četrtek in petek 16:00-20:00, sobota 10:00-16:00. Muzej je zaprt ob nedeljah in vseh praznikih.

Nadaljnje izobraževanje odraslih

Za več informacij ali prijavo izven KATIS sistema se obrnite na gaja@racunalniski-muzej.si.

Vse dejavnosti na takšen ali drugačen način potekajo v digitalnem okolju. Pri vsakem modulu del aktivnosti poteka na računalnikih, ki so udeležencem in udeleženkam na voljo tudi v Računalniškem muzeju in tako lastništvo osebnega računalnika ni pogoj za udeležbo. Je pa uporaba lastne opreme spodbujana, da si udeleženci lažje prenesejo vsebine tudi v svoj delovni proces.

Program poleg zgoraj navedenih vsebin predvideva tudi odmore za kavo in kosilo, pred muzejem pa je veliko parkirišče in avtobusna postaja, kar omogoča enostaven dostop do lokacije izobraževanja. 

Na pripovedništvu osnovano programiranje za neprogramerje (8h) sobota 11.5. 2024, 10h-18h

Rok za prijavo: 10. 5. 2024

Kotizacija KATIS: 19,91 eur

Cena izven: 30 eur

Program je zastavljen tako, da udeleženci in udeleženke najprej poglobljeno spoznajo zgodovino računalništva in digitalizacije družbe s pomočjo primerkov strojne in programske opreme, ki jih hranimo na stalni razstavi v Računalniškem muzeju. Sledi samoevalvacija digitalnih veščin in pogovor. Nato se bomo s pomočjo odprtokodnega orodja za pripovedovanje Twine podali na pot interaktivnih, nelinearnih zgodb. Za ustvarjanje preproste zgodbe s programom Twine ni potrebno napisati nobene kode, lahko pa svoje zgodbe razširite s spremenljivkami, pogojno logiko, slikami, CSS in JavaScriptom, ko ste pripravljeni.Twine objavlja neposredno v HTML in tako lahko svoje delo objavite skoraj povsod. 

Modul "Programiranje za neprogramerje" ponuja odgovor na potrebe po vpeljavi digitalizacije tudi pri predmetih kjer le ta ni tako v ospredju. Program je dobra dopolnitev učnih načrtov pri pouku Slovenščine, tujih jezikov in drugih saj združuje razvijanje občutka za pripovedovanje in uporabo osnovnih programskih gradnikov. 

Program: 

Rezervirajte si mesto še danes
Internet in razvoj digitalnih veščin ter vpliv na digitalizacijo družbe (2 x 8h) petek 15.3. (13h-21h) in sobota 16. 3. 2024 (10h-18h)

Rok za prijavo: 13. 3. 2024

Kotizacija KATIS: 39,83 eur

Cena izven: 60 eur

Program je zastavljen tako, da udeleženci in udeleženke najprej poglobljeno spoznajo zgodovino računalništva in digitalizacije družbe ter principe računalniškega mišljenja in pridobijo tematsko usmerjene uvide v določene razvojne faze interakcije med človekom in tehnologijo s pomočjo vsebin stalne razstave Računalniškega muzeja in primerkov strojne ter programske opreme iz naše bogate zbirke. Sledi samoevalvacija individualnih digitalnih veščin in pogovor ob rezultatih, ki bo osvetlil različne stopnje digitalne pismenosti in z njo povezanih miselnih izhodišč za razumevanje digitalnih orodij ter novih delovnih in učnih procesov, ki jih prinašajo. S pridobljenimi uvidi bodo udeleženci bolje opremljeni tudi za komunikacijo in razumevanje percepcije tehnološkega razvoja znotraj organizacij in učnih okolij, da bodo lahko prevzemali aktivnejšo vlogo pri odločanju o uporabi in vpeljavi digitalnih sredstev. Nato udeležence popeljemo skozi dve strokovni delavnici, kjer se spoznamo z razvojem interneta in si ogledamo naprave, ki so nam skozi zgodovino omogočale povezljivost s svetovnim spletom ter podrobneje pogledamo vplive razmaha uporabe spletnih tehnologoj na družbo kot celoto s poudarkom na mladih.

Udeleženci se spoznajo s celostno sliko razvoja interneta od začetkov do danes tako s prednostmi kot z  izzivi, ki jih je prinesel na več področjih. Pri obravnavi vplivov na okolje se bomo posvetili tudi razumevanju z razmahom interneta povezanih energetskih obremenitev  in pogledali sodobno podatkovno požrešnost v kontekstu trajnostnega razvoja tehnologije (izpusti toplogrednih plinov, obvladljivost velikih količin podatkov, podatkovna amnezija). Zadnji del izobraževanja se bo osredotočil na vpliv tehnologije na sodobno družbo, kjer bomo preko mostenja med digitalnimi orodji in etnografskimi izsledki obravnavali spremembe vzorcev obnašanja v prostem času, v komunikaciji in v delovnih okoljih s pomočjo gradiv, ki se lahko neposredno prenesejo tudi v učna okolja.

Program strokovnim delavcem omogoča posodabljanje disciplinarnega in strokovnega znanja, ki ga lahko uporabijo pri predmetih Računalništvo (OŠ), Informatika (Gimnazija), Računalništvo, računalniški sistemi in omrežja (Tehniška gimnazija) in drugih predmetov, saj teme nudijo dobro podlago za ustvarjanje medpredmetnih povezav in program predstavlja možnost za celosten razvoj digitalnih kompetenc vsakega posameznika. 

Program: 

Rezervirajte si mesto še danes
Vpogled v drobovje računalnika in spoznavanje s fizičnim programiranjem naprav (8h) sobota 10. 2. 2024, 10-18h

Rok za prijavo: 31. 1. 2024

Kotizacija KATIS: 19,91 eur

Cena izven: 30 eur

Program je zastavljen tako, da udeleženci in udeleženke najprej poglobljeno spoznajo zgodovino računalništva in digitalizacije družbe ter principe računalniškega mišljenja in pridobijo tematsko usmerjene uvide v določene razvojne faze interakcije med človekom in tehnologijo s pomočjo vsebin stalne razstave Računalniškega muzeja in primerkov strojne ter programske opreme iz naše bogate zbirke. Sledi samoevalvacija individualnih digitalnih veščin in pogovor ob rezultatih, ki bo osvetlil različne stopnje digitalne pismenosti in z njo povezanih miselnih izhodišč za razumevanje digitalnih orodij ter novih delovnih in učnih procesov, ki jih prinašajo. S pridobljenimi uvidi bodo udeleženci bolje opremljeni tudi za komunikacijo in razumevanje percepcije tehnološkega razvoja znotraj organizacij in učnih okolij, da bodo lahko prevzemali aktivnejšo vlogo pri odločanju o uporabi in vpeljavi digitalnih sredstev. Nato bomo udeležence popeljali skozi dve strokovni delavnici, kjer se bodo spoznali z računalniško arhitekturo in si ogledali programske jezike od čistih začetkov do višjenivojskih, ki se jih uporablja danes. Za zaključek se bomo skupaj z udeleženci poigrali še z ukazno vrstico, kjer si bomo ogledali pisanje ukazov na slovenskem terminalu Gorenje Delta PAKA 3000 (1985) in se za konec pogovorili o razlikah med ukazi takrat in danes. 

Udeležencem bomo poleg dopolnjevanja in nadgradnje strokovnega znanja, s katerim bomo poskrbeli za dvig digitalnih kompetenc ponudili tudi vpogled v inovativne didaktične pristope, ki jih uporabljamo v Računalniškem muzeju. Po vsakem strokovnem modulu sledi predstavitev aktivnosti, ki so izvedljive tudi v učilnici. Predstavljene aktivnosti bodo razdeljene glede na starost otrok, torej bodo predstavljene metode za dopolnitev pouka Računalništvo v osnovnošolskem izobraževanju in Informatike ter Računalništva v srednješolskem izobraževanju. 

Program strokovnim delavcem omogoča posodabljanje disciplinarnega in strokovnega znanja, ki ga lahko uporabijo pri predmetih Računalništvo (OŠ), Informatika (Gimnazija), Računalništvo, računalniški sistemi in omrežja (Tehniška gimnazija) in drugih tehničnih, fizikalnih, matematičnih in izbirnih predmetov, saj teme nudijo dobro podlago za ustvarjanje medpredmetnih povezav in program predstavlja možnost za celosten razvoj digitalnih kompetenc vsakega posameznika. 

Poleg tem opredeljenih v omenjenih učnih načrtih izobraževanje ponuja celostno sliko razvoja računalnikov od začetkov do izzivov, s katerimi se soočamo danes.

Program: 

Rezervirajte si mesto še danes
Digitalizacija in poklici prihodnosti (3 x 8h) četrtki 25.1., 1.2. in 15.02. 2024, 13h -21h

Kotizacija KATIS: 59,74 eur 

Cena izven: 90 eur

Rok za prijavo: 30. 10. 2024

Program je zastavljen tako, da udeleženci in udeleženke najprej poglobljeno spoznajo zgodovino računalništva in digitalizacije družbe ter principe računalniškega mišljenja in pridobijo tematsko usmerjene uvide v določene razvojne faze interakcije med človekom in tehnologijo s pomočjo vsebin stalne razstave Računalniškega muzeja in primerkov strojne ter programske opreme iz naše bogate zbirke. Sledi samoevalvacija individualnih digitalnih veščin in pogovor ob rezultatih, ki bo osvetlil različne stopnje digitalne pismenosti in z njo povezanih miselnih izhodišč za razumevanje digitalnih orodij ter novih delovnih in učnih procesov, ki jih prinašajo. S pridobljenimi uvidi bodo udeleženci bolje opremljeni tudi za komunikacijo in razumevanje percepcije tehnološkega razvoja znotraj organizacij in učnih okolij, da bodo lahko prevzemali aktivnejšo vlogo pri odločanju o uporabi in vpeljavi digitalnih sredstev.

Nato bomo udeležence in udeleženke popeljali skozi 3 strokovne module, kjer bomo s treh različnih zornih kotov vstopili na področje programiranja. Vsi trije moduli so namenjeni prepoznavanju različnih karakternih predispozicij, večin in kompetenc, ki jih zahtevajo poklici prihodnosti. 

Najprej bomo spoznali kako pomemben je nadzor nad kakovostjo programske kode ter kako pomembnost narašča z uveljavljanjem generativnih vsebin (tudi kode) na podlagi uporabe tehnologij umetne inteligence. Skozi prakso se bomo na igriv način naučili poiskati in odpraviti napake v že napisani kodi in jih pravilno dokumentirati za potrebe popravljanja. Nato se bomo programerskih izzivov lotili  preo metode fizičnega pčrogramiranja, s pomočjo mikro računalnika BBC micro:bit in brezplačnega orodja MakeCode, ter poleg pedagoške prakse Računalniškega muzeja predstavili tudi prosto dostopne uveljavljene učne načrte in pedagoške skupnosti. Za konec pa si bomo ogledali programiranje skozi zgodovino, od Turingovega stroja do sodobnejših programskih jezikov in končali z vstopom umetne inteligence in razmisleku o prihodnosti, ki jo le ta prinaša (GPT4 - Chat GPT,...).

Priporočamo obisk vseh treh modulov, saj se bodo vsebinsko dopolnjevali.

Program: 

Rezervirajte si mesto še danes
Umetna inteligenca kot naslednji korak digitalizacije družbe (8h) sobota 14. 10. 2023, 10-18h

Rok za prijavo:11. 10. 2023 

Kotizacija KATIS: 19,91 eur

Cena izven: 30 eur

Program je zastavljen tako, da udeleženci in udeleženke najprej poglobljeno spoznajo zgodovino računalništva in digitalizacije družbe ter principe računalniškega mišljenja in pridobijo tematsko usmerjene uvide v določene razvojne faze interakcije med človekom in tehnologijo s pomočjo vsebin stalne razstave Računalniškega muzeja in primerkov strojne ter programske opreme iz naše bogate zbirke. Sledi samoevalvacija individualnih digitalnih veščin in pogovor ob rezultatih, ki bo osvetlil različne stopnje digitalne pismenosti in z njo povezanih miselnih izhodišč za razumevanje digitalnih orodij ter novih delovnih in učnih procesov, ki jih prinašajo. S pridobljenimi uvidi bodo udeleženci bolje opremljeni tudi za komunikacijo in razumevanje percepcije tehnološkega razvoja znotraj organizacij in učnih okolij, da bodo lahko prevzemali aktivnejšo vlogo pri odločanju o uporabi in vpeljavi digitalnih sredstev.  Nato bomo udeležence in udeleženke popeljali skozi 2 strokovna modula, kjer bomo z različnih perspektiv obravnavali vstop umetne inteligence v družbo in posledično v šolski proces ter se spoznali s praktično rabo umetne inteligence v šolskem okolju. 

Ko smo ChatGPT vprašali kako vidi svojo vlogo v šolstvu smo dobili sledeči odgovor:

Lahko bi si predstavljali, da bi lahko ChatGPT imel pomembno vlogo v šoli. Na primer, učitelji bi lahko uporabljali ChatGPT za pridobivanje dodatnih informacij o temah, ki jih predavajo, ali za iskanje načinov za prilagajanje svojega pouka različnim učencem. ChatGPT bi lahko tudi pomagal učencem, ki imajo težave pri razumevanju gradiva, tako da bi jim nudil razlago v razumljivem jeziku ali ponudil dodatne vaje za utrjevanje.

Poleg tega bi lahko ChatGPT pomagal pri avtomatizaciji nekaterih nalog, kot je ocenjevanje preizkusov ali dajanje povratnih informacij učencem. To bi lahko učiteljem omogočilo več časa za druge pomembne naloge, kot so načrtovanje pouka ali individualno delo z učenci.

Seveda pa je treba upoštevati tudi pomisleke glede uporabe umetne inteligence v šoli, kot je na primer skrb za varovanje osebnih podatkov učencev. Zato bi morala biti uporaba ChatGPT v šoli skrbno načrtovana in regulirana, da bi se zagotovila varnost in zasebnost učencev.

Se strinjate? 

Program izobraževanja:

Rezervirajte si mesto še danes