Mastodon Mastodon in English
Odpiralni čas: četrtek in petek 16:00-20:00, sobota 10:00-16:00. Muzej je zaprt ob nedeljah in vseh praznikih.
Back to all Post

2. Plenarno srečanje ambasadorjev ohranjanja softverske dediščine

UNESCO, Pariz, november 2021

V Računalniškem muzeju hranimo obsežno zbirko programske opreme, ki šteje že več kot 1700 primerkov. V zadnjem času si intenzivno prizadevamo vzpostaviti čimbolj celovit arhiv softvera slovenskega izvora ter softvera, pomembnega za slovenski jezik v digitalnem svetu, saj tega sistematično ne počne nobena druga inštitucija.

V tem okviru smo se udeležili plenarnega srečanja ambasadorjev ohranjanja softverske dediščine ob peti obletnici iniciative Software Heritage v Parizu na sedežu UNESCO. Software Heritage ima pri UNESCO status hčerinske iniciative znotraj programa World Heritage, njen cilj pa je izdelati čimbolj obsežen arhiv izvorne kode ne glede na vir, starost, ali vsebino. Iniciativa skrbi tako za vzpostavitev standardov in dobrih praks na makro in mikro nivoju, kot tudi za razvoj arhivskih orodij in gradnjo samega arhiva. Slednji se primarno gradi iz sodobnih oraodij za upravljanje izvorne kode, kot je npr. github.com, intenzivno delo pa poteka tudi na področju (ponovne) digitalizacije starejših arhivov iz pred-internetnih časov, ki so v največji nevarnosti, da se permanentno izgubijo.

V širšem kontekstu gre za ohranjanja digitalne dediščine, za katero se je v zadnjih letih vzpostavil konsenz, da je del kulturne dediščine. V praksi to pomeni, da se lahko uporabljajo prijemi, ki veljajo za kulturno dediščino, npr. izjeme v avtorskih zakonodajah, ki dovoljujejo kopiranje del za arhivske namene, in podobno. Poleg plenarnega srečanja so bile organizirane delavnice, na katerih so bila izpostavljena ključna orodja, katerih razvoj intenzivno poteka, dobre prakse arhiviranja, ter nekaj uspešnih projektov ohranjanja in učinkovitega reprezentiranja digitalne dediščine. Na delavnicah smo aktivno sodelovali in sooblikovali politiko delovanja iniciative za naslednje petletno obdobje.

Dogodek nas je spodbudil, da ob letošnji otvoritvi muzeja predstavimo softver v obliki obsežne pregledne razstave in spremljajočih dogodkov, ki bo namenjena najširši publiki.

Add Your Comment