Mastodon Mastodon in English
Odpiralni čas: četrtek in petek 16:00-20:00, sobota 10:00-16:00. Muzej je zaprt ob nedeljah in vseh praznikih.
Back to all Post

Opolnomočimo pedagoge, da bodo vodili iniciative medijske pismenosti po Evropi

Pedagogi po svetu nase privzemajo vodilno vlogo pri ozaveščanju o prednostih in morebitnih pasteh uporabe digitalnih tehnologij. Od šol in knjižnic do skupnostnih centrov, se izbraževalci tudijo opremiti učeče vseh starosti z znanjem in veščinami, ki jih potrebujejo za lažjo navigacijo po digitalni krajini. Preko poučevanja o tem, kako digitalna tehnologija obilkuje njihova življenja,  pedagogi razvijajo sposobnosti  naslednje generacije za kritično mišljenje, s katerim se lahko samozavestno spopadejo z izivi digitalnega okolja. 
 
Ravno zato sta digitalna in medisjka pismenost v časih, ko tonemo v poplavi informacij in dezinformacije širijo ter povečujejo družbene napetosti in prispevajo k močni polarizaciji družbe, odločilnega pomena. V to krajino zato vstopa projekt zagovarjanja medijske pismenosti za pedagoge “Media Literacy Case for Educators”.  European Schoolnet,  International Federation of Library Associations (IFLA)Save the Children (Italy) in Tactical Tech so združili moči z lokalnim in nacionalnimi partnerji (Associació Verificat – Španija, Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper – Slovenija, Računalniški muzej – Slovenija, Goethe Institut Skopje – Severna Makedonija, Laboratorium Tuzla – Bosna in Herzegovina, Plataforma Uroboros – Češka, Prelog Town Library – Hrvaška, Trinec Town Library – Češka, Webwise  – Irska, German Youth Foundation Baden Württemberg – Nemčija) da smo razvili učinkovite, ustvarjalne, izobraževalne invervencije za dvigovanje ozaveščenosti in spletno učno gradivo (MOOC), ki informira učeče in jih spodbudi k aktivni udeležbi v pogovoru o aktivni proaktivni državljanski drži.
 
Iniciativa, ki jo sofinancira Evropska unija, postavlja v ospredje pedagoge, šole, knjižnice, mladinske in kulturne centre po vsej Evropi.  Ti lokalni igralci in protagonisti namreč delamo neposredno s skupnostmi, da razvijajamo in prevajamo vsebino projekta Media Literacy Case for Educators na načine, ki naslavljajo potrebe in kulturne posebnosti našega neposrednega okolja ter s tem ustvarjamo učinkovite rešitve na lokalnih ravneh.