Mesec Oblikovanja 2013

Ena ključnih motivacij razvoja domačih digitalnih tehnologij zadnja desetletja je bila ideološka zaveza osvobajanju informacij in omogočanju širokega prostega dostopa do njih. Na tej poti je bilo več mejnikov, ki so pomenili bistvene skoke v dostopnosti in nekaj jih predstavljamo tu. Prelomi in preskoki v tehnološkem razvoju so bili vedno tesno povezani z novimi oblikovalskimi koncepti, omogočili so jih vizionarski posamezniki v tesnem sodelovanju z odgovornimi oblikovalci. Te dvojice in njihovi končni izdelki so vozlišča razvoja informacijske družbe.
Načini, kako človek prihaja do informacij, so se skozi zgodovino spreminjali, s tem pa tudi njihov vpliv na kakovost posameznikovega življenja. Čeprav sta že Gutenbergov tiskarski stroj in kasneje fotografija korenito prestrukturirala informacijsko potrošnjo, zdi se da se z razvojem računalnikov te spremembe zares šele začenjajo. Upravljanje z informacijami, kot ga omogočata internet in svetovni splet, spodbuja kulturni, politični in ekonomski napredek. Kljub občutku, da smo dobršen del revolucionarnih sprememb že doživeli, danes vendarle stojimo šele na začetku razvojne krivulje. Isaac Asimov je leta 1988 slikovito napovedal, v katero smer bo šel razvoj: “Ko bomo imeli v vsakem domu računalniški priključek, povezan z ogromnimi knjižnjicami, v katerih bomo lahko dobili odgovor na katerokoli vprašanje, bomo lahko poizvedeli, karkoli nas bo zanimalo, ne glede na to kako neumno bi se naše vprašanje zdelo drugim.” In kakšno je danes vaše vprašanje?