Mastodon Mastodon in English
Odpiralni čas: četrtek in petek 16:00-20:00, sobota 10:00-16:00. Muzej je zaprt ob nedeljah in vseh praznikih.
Nazaj na vse dogodke

Javni posvet na temo ustanovitve Centra za umetno inteligenco

Ponedeljek, 16/10/2023

Slovenija ima na področju umetne inteligence (UI) velik potencial in namerava to področje še naprej krepiti. Dogodek, imenovan “Javni posvet o ustanovitvi Centra za umetno inteligenco” bo potekal 16. oktobra 2023, med 9:30 in 12:00, v Računalniškem muzeju v Ljubljani.

Slovenija ima bogato zgodovino raziskav na področju umetne inteligence, segajočo v sedemdeseta
leta prejšnjega stoletja. Kljub temu, da ima država izkušene raziskovalce in prepoznavne organizacije,
ki se ukvarjajo z UI že več kot 40 let, ter nekatera uspešna slovenska podjetja, ki izkoriščajo
potenciale UI tehnologij, obstaja nevarnost, da Slovenija ne bo ohranila koraka z najbolj naprednimi
državami na področju raziskav UI in inovacij. To pa bi lahko imelo negativen vpliv na gospodarstvo in
blaginjo družbe.
Leto 2021 je prineslo sprejem Nacionalnega programa spodbujanja razvoja in uporabe umetne
inteligence (NpUI) v Sloveniji. Ključni ukrep programa je vzpostavitev Centra za UI z namenom
spodbujanja raziskav in inovacij, usmerjenih v razvoj UI tehnologij in rešitev. Sedaj je čas, da država
skupaj z deležniki ustanovi center, ki bo izvrševal to poslanstvo.
Ministrica za digitalno preobrazbo, dr. Emilija Stojmenova Duh, in minister za visoko šolstvo, znanost
in inovacije, dr. Igor Papič, bosta dogodek odprla z uvodnima nagovoroma. Sledila bo krajša panelna
razprava, ki bo se nato odprla za vse prisotne, da se zagotovi čim večja vključenost vseh
zainteresiranih strani. Na koncu bodo sprejeti sklepi, ki bodo vodilo pri nadaljnjem razvoju Centra za
UI.
Glavne teme dogodka bodo vključevale razpravo o znanstveno-raziskovalnem delu na področju UI,
pregled stanja, potreb in prihodnjih usmeritev. Poleg tega bodo udeleženci razpravljali o
pospeševanju inovacij ter uporabe tehnologij UI v različnih sektorjih slovenske družbe. V razpravi
bodo tudi izhodišča za ustanovitev in delovanje Centra za UI, z namenom pridobiti različne
perspektive o raziskovalnem in inovacijskem poslanstvu ter smernicah za delo centra.

Cilj dogodka je sprejetje sklepov, ki bodo služili kot usmeritev pri ustanavljanju Centra za UI in
oblikovanju njegovega poslanstva in programa. Na dogodek zato vabimo predstavnike vseh
deležnikov družbe, ki imajo proaktivne ideje in predloge na temo ustanovitve Centra za UI, to je
podjetja, združenja, vladne in inovacijske, raziskovalne in izobraževalne ustanove ter nevladni sektor.
Javni posvet je pomemben korak v prizadevanjih Republike Slovenije za razvoj in uporabo UI v
dobrobit vseh državljanov, s čimer bo država sledila globalnim trendom in se postavila na
mednarodni zemljevid naprednejših držav na tem področju.
Prijave sprejemamo do zapolnitve mest na povezavi, kjer se nahaja tudi več podatkov o dogodku:
Javni posvet: Center za UI (vlada.si)

  • Zvrst: Okrogla miza,Posebni dogodki
  • Ura: 16/10/2023 - 09:30 - 12:00
  • Lokacija:Računalniški muzej, Celovška 111, 1000 Ljubljana