Mastodon Mastodon in English
Odpiralni čas: četrtek in petek 16:00-20:00, sobota 10:00-16:00. Muzej je zaprt ob nedeljah in vseh praznikih.
Back to all Post

E-demokracija.si

V društvu Računalniški muzej zbiramo tudi spletišča in zbirke podatkov, ki so bistveno vplivale na informatizacijo slovenske družbe. Objavljamo jih v obliki rekonstrukcij izvirnikov ali, kjer to ni mogoče, kot neinteraktiven posnetek(snapshot).

Portal e-demokracija.si je bil prvi slovenski poskus sistemskega spremljanja razvoja področja vključevanja informacijskih tehnologij v procese političnega odločanja, ki so nosili skupen naziv e-demokracija.

O projektu

Portal sta zasnovala uni. dipl. pol. Barbara Kvas in uni. dipl. nov. Domen Savič, oblikovno predlogo je zasnoval Matej Vajda, tehnično podporo je nudil Martin Hribar.

Vsebuje več ključnih vsebinskih poudarkov:

Novice o e-demokratičnih projektih doma in po svetu, kolumne izbranih avtorjev (Sandra Bašić, Lenart Kučić, Miha Jesenšek, Karmen Špiljak), analizo e-demokratičnega potencialna slovenskih občin iz leta 2006, izbrane univerzitetne seminarske naloge in diplomske naloge iz področja e-demokracije ter intervjuje s stroko in politiko na temo vpeljevanja informacijske tehnologije na polje političnega odločanja.

Naslovna stran e-demokracija.si iz leta 2015.

Tehnično je spletno mesto zgrajeno s CMS WordPress, v zadnji iteraciji uporablja za tisti čas napredno uporabo vtičnikov, iz katerih je zgrajena naslovnica spletišča in ki omogoča hitro in fleksibilno menjavo izpostavljenih vsebinskih sklopov.

Projekt je nastal kot zasebna pobuda, ki ni bila nikoli financirana z javnim denarjem, vse stroške produkcije in vzdrževanja so nosili avtorji sami. Prijazno so jim pomagali različni akterji, od Ljubljanskega digitalnega medijskega laboratorija, kjer je spletišče gostovalo večino svojega delovanja do posameznic in posameznikov, ki so pomagali s svojim znanjem in izkušnjami.

Poleg portala in vsebin so avtorji tri leta pripravljali istoimensko konferenco, na kateri so mednarodne predavateljice in predavatelji izpostavljali enake teme.

Portal je formalno prenehal delovati maja 2015, ko se je glavnina ustvarjalcev odločila svoje delovanje formalizirati z ustanovitvijo neprofitnega zasebnega zavoda Državljan D.

Viri

Barbara Kvas: Elektronska demokracija v slovenskih občinah(diplomsko delo)
http://dk.fdv.uni-lj.si/dela/Kvas-Barbara.pdf

Domen Savič: Množični mediji in blogi-dve strani istega kovanca(diplomsko delo)
http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska/pdfs/Savic-Domen.pdf