Mastodon Mastodon in English
Odpiralni čas: četrtek in petek 16:00-20:00, sobota 10:00-16:00. Muzej je zaprt ob nedeljah in vseh praznikih.
Back to all Post

Simpozij: Zapuščina napredne informatizacije

Izvedli smo mednarodni simpozij na temo dediščine programske opreme. Deset strokovnjakov za vsa povezana področja je preživelo popoldne v zanimivi diskusiji o tej relativno novi temi:

  • dr. Roberto Di Cosmo (UNESCO Software Heritage), Uvodno predavanje o softverski dediščini
  • Borut Kumperščak (Računalniški muzej, Vodja produkcije), Bitne lopate in drugi artefakti
  • dr. Saša Divjak (profesor Emeritus Fakulteta za računalništvo in informatiko), Razvoj in zastaranje programov – Izziv in nočna mora programerjev
  • mag. Silvana Žorž (Digitalna humanistka), So vrednote v razvoju programja časovno občutljive ali jih lahko shranimo?
  • dr. Franc J. Zakrajsek (Urbanistični inštitut)
  • dr. Primož Jakopin, Od BESS do EVA, Arhivski izziv
  • dr. Andrej Pančur (Inštitut za novejšo zgodovino), Odprta znanost in softverska dediščina: primer hrambe programske opreme v raziskavah digitalne humanistike
  • dr. Nataša Milić-Frayling (ustanoviteljica in direktorica Intact Digital Ltd, profesorica Emerita, University of Nottingham), Trajnostna raba programja za dolgoročni dostop do digitalne dediščine
  • Matija Šuklje (Višji pravnik, Liferay), Pravni izzivi hrambe programske opreme
  • Boštjan Špetič (Računalniški muzej, Vodja kustodiata), Partner: Večno mlad

Cilj posveta je prispevati k razumevanju softverske dediščine in izzivov pri zagotavljanju kontinuitete ter sooblikovanje smernic za hrambo softverske dediščine v Sloveniji. V ključnih strateških dokumentih javnih politik in muzejskih praksah za področje dediščine smo namreč zaznali izostanek v obravnavi softverske dediščine in se soočili z naslednjimi vprašanji: Katero softversko dediščino bomo v Sloveniji pustili zanamcem?, Kako primerno hranimo programsko opremo?, Kakšni so izzivi pri muzealizaciji?, Na katere pravne izzive lahko naletimo?, itd.

Jeseni načrtujemo objavo zbornika prispevkov in priporočila za prihodnje korake.

Izvedeno v soorganizaciji z Inštitutom za novejšo zgodovino in Inštitutom Jožef Stefan. Dogodek sta podprla Mestna občina Ljubljana in Francoski inštitut v Sloveniji.