Mastodon Mastodon in English
Odpiralni čas: četrtek in petek 16:00-20:00, sobota 10:00-16:00. Muzej je zaprt ob nedeljah in vseh praznikih.

O muzeju


Razstava Machines à Bulles – Digitalni stripi
Od četrtka, 17. junija 2021, do petka, 16. julija 2021V Ljubljani že 17. leto deluje projekt Računalniški muzej. Pripravili smo prek 50 dogodkov in razstav, mednarodnih gostovanj in skupnih projektov s kulturnimi institucijami v Sloveniji. Leta 2012 smo skupaj z muzejem novejše zgodovine postavili pregledno razstavo domačih računalnikov Goto 1982, ki si jo je ogledalo rekordnih 15.000 ljudi.
V zadnjem desetletju se je celotna družba temeljito spremenila, predvsem dokončno informatizirala. Popolnoma vsi deli družbe – posamezniki, državljani, podjetja, organizacije – so v neprestanem stiku s tehnologijo, ki nam lajša življenje in delo. Penetracija IKT v družbo je danes popolna, zato verjamemo da potrebujemo tudi muzejsko institucijo, ki bo te družbene spremembe dokumentirala, reflektirala in skrbela za celosten javni diskurz o novih tehnologijah.
Kot temelj za izgradnjo celostne zbirke nam služi 312 primerkov Kiberpipinega računalniškega muzeja, iz katere lahko izpeljemo nadgradnjo in razvoj drugih vej novih tehnologij: informacijsko-komunikacijska tehnologija, nanotehnologija, biotehnologija, robotika, umetna inteligenca… Obiskovalcem pa omogočimo vpogled v njihove preplete, povezovanja in razhajanja, kot tudi izkušnje, ki jih izven muzejskega okolja izjemno težko doživijo (potopitev v visokotehnološko multimedijsko inštalacijo obogatene resničnosti, igranje 30 let starih računalniških igric, gledanje 20 let starega svetovnega spleta, ali pa uživanje v računalniški umetnosti v njenih izvornih okoljih…).
Preko zbirke in s pomočjo povezanih programov želimo širši javnosti omogočiti razumevanje visoke informatiziranosti družbe v kateri živijo, ter posameznike spodbuditi, da postanejo njeni so-ustvarjalci.
Naše prednosti vidimo v panožnih sinergijah, združevanju tehnične preteklosti, sedanjosti in pogleda v prihodnost in jasno izraženem posluhu za interaktivne vsebine. Kot cilj si zastvaljamo predstavitev resnično multimedijske muzejske izkušnje ter sodobne participatorne muzejske prakse, v kateri obiskovalec postane aktiven, emancipiran sogovornik.

Naslednji koraki

Trenutno iščemo prostovoljsko pomoč in zbiramo zagonska sredstva za vzpostavitev stalne lokacije za muzejske aktivnosti v Ljubljani. V prostoru se bo poleg stalne zbirke in rednih začasnih razstav pričelo odvijati več ciklov dogodkov, ciljanih na različne interesne skupine: otroci, mladina, računalničarji, upokojenci.