Mastodon Mastodon in English
Odpiralni čas: četrtek in petek 16:00-20:00, sobota 10:00-16:00. Muzej je zaprt ob nedeljah in vseh praznikih.

Obvestilo o videonadzoru

OBVESTILO ZUNANJIM OSEBAM PO TRETJEM ODSTAVKU 76. ČLENA ZAKONA O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV (Uradni list RS, št. 163/2022, ZVOP-2) GLEDE IZVAJANJA VIDEONADZORA V PROSTORIH DRUŠTVA RAČUNALNIŠKI MUZEJ

Upravljavec, ki izvaja videonadzor:
Društvo računalniški muzej, Celovška cesta 111, 1000 Ljubljana
Matična številka: 4052579000, davčna številka: 75643626
Kontaktni e-naslov: info@racunalniski-muzej.si

Odgovorna oseba za obvestilo zunanjim osebam glede obdelave osebnih podatkov videonadzornega sistema:
Marko Štamcar, marko@racunalniski-muzej.si

Kontakt za uveljavljanja pravic posameznika s področja varstva osebnih podatkov:
Marko Štamcar, marko@racunalniski-muzej.si

Namen izvajanja videonadzora:
videonadzor se izvaja zaradi zagotavljanja varnosti ljudi in premoženja v prostorih Društva računalniški muzej, skladno z določbo 1. odstavka 77. in 1. odstavka 78. člena ZVOP-2 ter določbo 1c. točke 6. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov – GDPR;

Uporabniki posnetkov videonadzornega sistema:
pooblaščene osebe Društvu računalniški muzej, skladno s sklepi o uvedbi videonadzora;

Informacija o prenosu videoposnetkov v tretje države:
posnetki videonadzornega sistema se ne prenašajo v tretje države;

Obdobje hrambe posnetkov videonadzornega sistema:
do 30 dni;

Pouk o pravicah posameznika glede posnetkov videonadzornega sistema:
posameznik, ki se prepozna na posnetku videonadzornega sistema oz. posameznik, ki ga je posnela videonadzorna kamera ima pravico do:

  • dostopa do osebnih podatkov oz. pravico do vpogleda v posnetek videonadzornega sistema, ki se nanaša na osebo na posnetku,
  • popravka (zameglitev – anonimizacija) ali izbrisa ali omejitve obdelave posnetka videonadzornega sistema),
  • ugovora obdelavi posnetka videonadzornega sistema,
  • prenosljivosti podatkov videonadzornega sistema (kopija posnetka).

Informacija o pravici do vložitve pritožbe:
pritožbo glede posnetka videonadzornega sistema lahko podate na naslov Pooblaščene osebe za varstvo podatkov, na naslov: Društvo računalniški muzej, Celovška cesta 111, 1000 Ljubljana ali na e-naslov: marko@racunalniski-muzej.si

Nujnost zagotovitve osebnih podatkov oz. privolitev v video nadzor oz. snemanje:
osebna privolitev ni potreba zaradi obstoja zakonske podlage za izvajanje videonadzora; posameznik ima pravico, da ne vstopi v območje, prostor ali objekt, v katerem se izvaja videonadzor;

Obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov:
ni

Informacije o posebnih vplivih obdelave, zlasti nadaljnje obdelave:
ni

Neobičajne nadaljnje obdelave:

  • nadaljnja obdelava posnetkov videonadzornega sistema se ne izvaja;
  • zvočna intervencija za čas videonadzora se ne izvaja;
  • nadzor s pomočjo videonadzornega sistema spremlja posebej pooblaščena oseba na računalniškem zaslonu (spremljanje dogajanja v živo);
  • posnetki videonadzornega sistema se hranijo najdalj 30 dni.