Društvo računalniški muzej skrbi za eno največjih zbirk zgodovine računalništva v tem delu sveta.