časovnica

Kljucni dogodki za zgodovino informatizacije slovenske druzbe.